Na kole Pojizeřím z Mnichova Hradiště od hradu ke hradu

Na nenáročný výlet na kole se vydejte podél řeky Jizery z Mnichova Hradiště, pokud vám nevadí urazit více kilometrů, můžete dojet až do Prahy. To se ale nejspíš nepodaří milovníkům hradů, zámků a zřícenin, kteří se cestou budou mít opravdu čím kochat. V Mnichově Hradišti se zastavte u zámku a nedalekého kláštera, kde byl pohřben Albrecht z Valdštejna. Dále kopečky nad Jizerou střeží zříceniny starých hradů, z nichž jako první uvidíte Zvířetice s vysokou věží, odkud je krásně vidět celý hradní areál. Pěkný výhled do údolí Jizery najdete i v nedalekých Michalovicích s věží přezdívanou Putna. Odtud je to jen kousek do Mladé Boleslavi, kde je první možnost výlet ukončit. To by ale byla škoda, pod oblouky železničního viaduktu v Krnsku dojedete až k další romantické zřícenině hradu Dražice, odkud je to jen kousek do Benátek nad Jizerou, kde na vrcholku vinice na svahu nad řekou stojí renesanční zámek.

Jak už název města Mnichovo Hradiště napovídá, bylo v historii propojené s nedalekým klášterem. Právě mniši drželi město až do husitských válek, po nichž pak připadlo šlechtickým majitelům. Nejvýznamnější z nich byl Václav Budovec z Budova, jeden z 27 pánů popravených na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Ten nechal vystavět zdejší zámek, který po jeho smrti získal Albrecht z Valdštejna, stejně jako velké množství majetků zkonfiskovaných po stavovském povstání. Slavný vojevůdce byl pohřben v sousedním kapucínském klášteře, kam byly jeho ostatky přeneseny ze zrušeného kláštera ve Valdicích. Prohlédněte si také barokní kostel Tří králů, kapli sv. Anny a konvent.

Z Mnichova Hradiště pokračujte dále podél Jizery, při výjezdu z města si všimněte vodní elektrárny a dále se držte cyklostezky číslo 17, která kopíruje tok řeky a doveze vás pod zříceninu hradu Zvířetice a dále po ní budete pokračovat až na okraj Prahy.

Zvířetice založil ve čtrnáctém století nejvyšší purkrabí Zdislav z Lemberka a přídomek ze Zvířetic brzy převzal celý jeho rod. V té době měl hrad jen jeden palác na nejchráněnější straně k Jizeře a dvě věže na severozápadní a severovýchodní straně. Ve druhé polovině 16. století prošli Zvířetice renesanční přestavbou, což je dodnes patrné podle oken v zachovalých palácových zdech. Po požáru roku 1693 byl hrad ještě opraven a definitivně byl opuštěn až po druhém zničujícím ohni v roce 1720. Zvířetice lákaly poutníky už od dob Karla Hynka Máchy a dodnes zůstávají oblíbeným cílem výletníků, kteří si užívají výhled z jeho z víc než třicet metrů vysoké věže.

Stezka podél toku Jizery vás zanedlouho dovede k další zřícenině. Hrad Michalovice byl na strmém ostrohu nad rovinatým údolím Jizery vystavěn ve druhé polovině 13. století rodem Markvarticů a o dvě století později byl opuštěn. Oblíbený hrad Karla Hynka Máchy byl obehnán dvojitou hradbou a pozůstatky hradního paláce napovídají, že byl dvoupatrový. Dnes nabízí z mohutné nakloněné věže nazývané Putna krásné výhledy do údolí řeky, směrem na Kokořínsko i na nedalekou Mladou Boleslav.

Do města známého především jako sídlo automobilového výrobce Škoda je to odtud už jen kousek. Mladá Boleslav je ale také město historické, založené již v 10. století, což připomíná mladoboleslavský hrad nebo gotický městský palác Templ. Pokud budete mít po asi pětadvaceti kilometrech a spoustě památek dost, můžete tady výlet ukončit, prohlédnout si nově upravené náměstí s vodními prvky a nasednout na vlak.

Kdo má ještě dostatek času a sil, může pokračovat dál pod oblouky železničního viaduktu v Krnsku. Pozoruhodný železniční most, který se nachází na dohled od zámku Stránov, vznikl ve 20. letech 20. století. Při jeho stavbě bylo využito pilířů staršího mostu kamenného, současný most pak má železobetonovou konstrukci s dvojitými klenbami, díky nimž mohla stavba probíhat za plného provozu.

Odtud trasa pokračuje po nezpevněné cestě až pod zámek v Horkách nad Jizerou, kde vystoupá výše nad řeku a míří ke zřícenině hradu Dražice. Ta leží na skalnatém ostrohu na okraji stejnojmenné vsi. Dochovaly se zde zbytky zdí, velkého paláce, okna kaple a hradní sýpka. První zpráva o hradu pochází ze 13. století, dalšími výraznými přestavbami prošel v první polovině 14. století za pražského biskupa Jana IV. z Dražic, který nechal hrad upravit po francouzském vzoru. V 16. století přestal být využíván, když si jeho majitelé nechali vystavit nový zámek v Benátkách nad Jizerou.

Právě sem zamíříme i my, přičemž si v Benátkách kromě odpočinku v cukrárně na pěkně zachovalém náměstí s několika pozoruhodnými prvorepublikovými stavbami můžete prohlédnout také areál zámku s parkem a vinicí. Nejstarší částí zámku je kostel ze 14. století. Jeho renesanční část vystavěnou mezi lety 1527 až 1572 poznáte podle fasády zdobené psaníčkovými i figurálními sgrafity, v 18. století pak byl zámek dostavěn do dnešní podoby. Pobývalo zde mnoho významných osobností, například dánský hvězdář Tycho Brahe, generál jízdy z třicetileté války Jan z Werthu, pražský arcibiskup Petr Příchovský z Příchovic, nebo skladatel Bedřich Smetana. V Benátkách budete mít v nohách asi 40 kilometrů a možnost se odpojit na vlak do nedalekého Zdětína.

Kdo chce dojet až do Prahy, může z Benátek pokračovat dále po cyklostezce číslo 17, která ho dovede až do Káraného. Obec na soutoku Jizery a Labe je známá hlavně vodárnou vystavěnou na počátku 20. století, která dodnes částečně zásobuje i pražské domácnosti. Nedaleko vodárny a soutoku překoná cyklostezka po vysoké lávce Labe a pokračuje přes lázně Toušeň do Horních Počernic, odkud je to už jen kousek ke stanici metra na Černém Mostě.

Trasa

Total Views: 568 ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *