Nahlédněte do rozmláceného kostela ve vesnici, která zmizela

Barokní kostel svatého Jana Nepomuckého je magické místo, které je právě v tom správném stadiu chátrání, kdy už nemáte obavy o jeho budoucnost, přesto ale ještě zbývá dost prostoru pro fantazii a dobrodružné zkoumání. Kostel je jedinou památkou na zaniklou ves Vrchní Orlice, která se nacházela mezi Neratovem a Bartošovicemi v Orlických horách. Do té doby prosperující vesnice Vrchní Orlice byla po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce srovnána se zemí.

Kostel ve Vrchní Orlici

Kostel byl postaven v letech 1708–1712 Carlem Antoni Reinem, italským stavitelem usazeným v Rokytnici v Orlických horách. Hory na česko-polském pomezí se ostatně Italovi staly osudnými, roku 1730 se zabil při stavbě kostela v Neratově.

Kostel ve Vrchní Orlici

Kostel svatého Jana Nepomuckého je jednolodní stavba, která je z východní strany zakončená půlkruhovým presbytářem, západní stranu kostela pak zakončuje věž. Kostel obklopuje hřbitov.

Kostel ve Vrchní Orlici

Poté, co po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce zanikla obec Vrchní Orlice, přestal se o kostel kdokoli starat a stavba léta chátrala. V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo navíc rozkradeno vybavení kostela, ve kterém řádili i vandalové.

Kostel ve Vrchní Orlici

Ze zařízení kostela z osmnáctého až devatenáctého století se dodnes zachovaly pouze lavice, které ale rozhodně stojí za pozornost. Jsou totiž nejen v přízemí kostela, ale netypicky i ve dvou patrech na balkoně.

Kostel ve Vrchní Orlici

V současné době postupně probíhají i opravy. Jako první přišla na řadu střecha tak, aby stavbu neohrožoval déšť, sníh a vlhkost.

Kostel ve Vrchní Orlici

Do kostela se může volně podívat každý, kdo prochází okolní krajinou, příležitostně se v něm konají také mše, koncerty a výstavy. Po dokončení oprav by se tu měla usídlit expozice o životě na česko-polském pomezí v době mezi světovými válkami.

Kostel ve Vrchní Orlici

Několik stovek lidí žilo ve Vrchní Orlici od šestnáctého století, většina z nich se živila zemědělstvím, nebo řemesly jako tkalcovství či přadláctví. Byla zde kovárna, mlýn, statek, škola i hostinec. Ve Vrchní Orlici žili hlavně obyvatelé německé národnosti.

Kostel ve Vrchní Orlici

Po druhé světové válce byla drtivá většina domů zbořena, jen několik málo z nich slouží dodnes jako chalupy. Zbořen byl také kamenný most přes Divokou Orlici i se sochou svatého Jana Nepomuckého.


Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici
Kostel ve Vrchní Orlici

Kostel najdete při silnici mezi Neratovem a Bartošovicemi v Orlických horách (mapa). Nejkratší cesta sem vede přes Rokytnici v Orlických horách, která je dostupná vlakem. Odtud vás čeká asi desetikilometrová vycházka (do Neratova po modré turistické značce, dále po silnici). Zpět se můžete vydat třeba přes Bartošovice v Orlických horách, nebo v okolí rovnou přespat a vyrazit hlouběji do Orlických hor, zatoulat se za polskou hranici, nebo navštívit některý z blízkých objektů pohraničního opevnění. A nezapomeňte navštívit i kostel s prosklenou střechou v Neratově.

Total Views: 8402 ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *